Jízda s přívěsem

13.03.2017 | Autor: Text Eva Skořepová, Foto archiv YACHT
Technika

Stále zůstává dost jachtařů, kteří si své lodě převáží na přívěsech. Ale víte, jaký přívěs si pořídit, jak loď bezpečně naložit, jak ji přepravovat, jak se chovat za volantem, jaký řidičák je potřeba nebo jak se o přívěs starat? V následujícím článku se vám pokusíme všechny tyto otázky postupně zodpovědět.

Jak vybrat nejlepší přívěs

Na trhu jsou dnes velmi kvalitní přívěsy na přepravu lodí od firem z Německa (AGS), Francie (CBS), Nizozemska (Freewheel) či domácí produkce (Lodní přívěsy Blažek, Agados, a další). Jejich cena se liší podle jednotlivých modelů a provedení. U domácích výrobců bývá delší dodací lhůta, je možné si na míru nechat udělat doplňky a uchycení podle individuálních požadavků. Cenové rozpětí je velmi široké, podle velikosti lodě zaplatíte od dvaceti do dvou set tisíc korun. Existují i speciální přívěsy pro vodní skútry, katamarany nebo závodní plachetnice. 

Až začnete přívěs vybírat, uvědomte si, že na přepravu lodě musí splňovat řadu poměrně neobvyklých parametrů. Musí být dostatečně pevný a zároveň co nejlehčí. Musí poskytovat lodi oporu v nejvíce vyztužených částech trupu, aby nenarušil její konstrukci. Musí být správně vyvážený a mít dobré jízdní vlastnosti. Navíc musí odolávat i slané vodě, pokud budete loď spouštět na vodu přímo z přívěsu. Tento způsob je levný a rychlý, kvůli slané vodě to však může snižovat životnost přívěsu a hodí se spíše pro menší lodě. Výhodou lodě uložené na přívěsu je snížení nákladů při uskladnění v zimě.

Přívěsy se dělí na brzděné a nebrzděné, ty brzděné potom na jednonápravové a vícenápravové. Nebrzděné přívěsy jsou jednodušší a hodí se na přepravu lodí do hmotnosti 450 kg včetně veškerého vybavení. Jejich maximální celková hmotnost bývá 750 kg. V poslední době se objevují tyto přívěsy i s homologací pro maximální rychlost 130 km/h, což všichni, kdo s přívěsem jezdí častěji, velmi oceňují. Brzděné přívěsy do celkové hmotnosti až 1 600 kg bývají jednonápravové a uvezou loď o maximální hmotnosti 1 100 kg. Přívěsy pro přepravu lodí se dvěma a více nápravami se vyrábějí od maximální nosnosti 1 000 kg a je potřeba myslet i na to, že druhá, popřípadě třetí náprava zvyšuje hmotnost samotného přívěsu. Dvounápravové přívěsy jsou obecně stabilnější, bezpečnější, dražší, náročnější na údržbu a mají větší valivý odpor. Pro toho, kdo se rozhoduje mezi těmito dvěma přívěsy, může být důležitý i aspekt možnosti manévrovat na malém prostoru.

S jednonápravovým přívěsem to je relativně snadné, prakticky se může točit kolem své osy, u dvounápravového naloženého přívěsu je to bez pomoci tažného automobilu či kluzné podložky prakticky nemožné.

Uložte loď na přívěs správně

Pro uložení lodě na přívěsu se používají čtyři základní způsoby. Nejjednodušší a nejoblíbenější jsou podélné čalouněné nosníky přes polovinu délky lodě, dva či tři na každé straně s příďovou podpěrou. Druhou variantou je uložení na středové rolny s postranní opěrou, která bývá často jednoduše seřiditelná na tvar trupu. Třetí variantou jsou rolny, pokud možno v co největším počtu, aby nepoškodily trup lodě. Nevýhodou tohoto řešení je poněkud nestabilní uložení. Loď jde sice snadno spustit na vodu i vytáhnout z vody, její upevnění popruhy však musí být opravdu důkladné. Poslední variantou je uložení používané převážně pro plachetnice. Loď sedí na přívěsu na dvou přesně podle trupu lodi vytvarovaných příčných ložích. Příďový naviják a podpěrné kolečko by dnes mělo být již u každého přívěsu samozřejmostí.

Loď by měla být na přívěsu správně uchycena, a to od upínacího oka na přídi vždy směrem dolů a dozadu a od zadních upínacích ok směrem dolů a dopředu dostatečně dimenzovanými upínacími popruhy s ráčnou pro dokonalé utažení. Pokud popruh vede přes ostrou hranu na lodi či přívěsu, je nutné popruh podložit, aby nedošlo vibracemi a drobným posunováním lodě k jeho přeřezání a možné nehodě. Popruhy je za jízdy nutné kontrolovat. Jak pohledem do zrcátka, tak při zastávkách, které je potřeba hlavně během prvních kilometrů zařadit do programu cesty.

Stabilita

Pokud přívěs správně naložíte, aby byla přední část o trochu těžší než zadní, zbavíte se veškerých problémů při jízdě. Těžiště musí být hned před předními koly přívěsu, aby přívěs sledoval stopu za těžištěm v přímém směru i v zatáčkách. Toho dosáhnete umístěním větší hmotnosti nákladu do přední části než do zadní. Naložte přívěs tak, aby byl ve vodorovné poloze nebo nakloněn mírně dopředu. Nikdy však nesmí být nakloněn dozadu. Je-li těžiště příliš vpředu, nebude přívěs projevovat ochotu k zatáčení a řidič bude mít pocit, že je vůz přetáčivý. Kývání přívěsu do stran můžete snížit přesunutím těžiště dopředu v rámci soupravy vozidla a přívěsu.

Na silnici

Předvídejte nutnost zastavit a začněte brzdit včas. Ponechávejte si minimálně čtyři vteřiny odstupu mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem. Za horkého počasí si dávejte pozor na přehřátí motoru v dlouhých stoupáních a kolonách. Důležité je také prověřit celkovou funkci brzdové soustavy. Učiňte tak v bezpečné situaci a s přihlédnutím k ostatním účastníkům silničního provozu. Dokonce i lehké nebrzděné přívěsy mohou ovlivnit celkové brzdění. Vyhýbejte se prudkému brzdění, které může na mokru nebo kluzkém povrchu vést k zablokování předních kol. Přestože tomu může zabránit ABS, mírné brzdění je vždy lepší. 

Brzděné přívěsy jsou stabilnější než nebrzděné. Nicméně prudší brzdění může zvýšit dokonce i malou nestabilitu. Vždy brzděte při jízdě přímým směrem, aby byla bezpečnost a ovladatelnost co největší.

Údržba 

Při pravidelném servisu lodě, ať už před sezonou nebo po sezoně, nesmíme zapomenout ani na přívěs.

1. Po vytažení z moře přívěs důkladně opláchneme sladkou vodou. Prohlédneme pozinkované trubky konstrukce, zda na nich nejsou praskliny. Prohlédneme třmeny ve tvaru „U“ a kovové podpěry, zda nejsou poškozeny. Sundáme všechna zaslepující víčka, aby v trubkách nezůstala voda.  

2. Vazelínou namažeme želvu pro kouli tažného zařízení a uzamykací páku. 

3. Demontujeme a promažeme pomocné příďové kolo. 

4. Promažeme klikový mechanismus navijáku, nebo jej prostříkáme vodu odpuzujícím olejem. Zkontrolujeme, zda lanko navijáku nekoroduje a není opotřebované. V případě potřeby je vyměníme. Zkontrolujeme také záplet se šeklem na konci lanka navijáku, zda nepraská nebo se nerozplétá. 

5. Podíváme se na všechny matky a svorníky a v případě nutnosti je dotáhneme. 

6. Zkontrolujeme vysouvací ramena a rolny, zda se volně pohybují. Mají snahu se zasekávat a vyvracet se. Jestliže je pak člun na vleku špatně podložen, může se při transportu poškodit.  

7. Nastříkáme jak vnější, tak vnitřní stranu disků a prvky odpružení vodu odpuzujícím olejem. 

8. Důkladně promažeme ložiska kol, případně seřídíme nebo vyměníme. 

Přívěsy a legislativa 

Před nákupem či zapřáhnutím přívěsu věnujte velkou pozornost maximální povolené hmotnosti brzděného i nebrzděného přívěsu uvedené v technickém průkazu vozidla. Ta je uvedena i v technickém průkazu přívěsu. Dodnes existuje hodně řidičů, kteří neznají základní pravidla o připojování přívěsu za tažná vozidla, co se týče hmotností. Tuto problematiku řeší vyhláška Ministerstva dopravy  341/2002 § 14. Z této vyhlášky například plyne, že pokud je nejvyšší povolená hmotnost přívěsu 750 kg (kategorie O1) a na tažném zařízení auta je psáno 450 kg (například Škoda Fabia), smíte přívěs zapojit. Okamžitá hmotnost (hmotnost přívěsu a nákladu například v okamžiku zvážení) však nesmí překročit uvedených 450 kg v technickém průkazu automobilu. Mezi lidmi panují též mýty ohledně řidičských oprávnění pro jízdu s přívěsem. U některých řidičů je vžitá představa nutnosti řidičského oprávnění B+E pro jízdu s brzděným přívěsem či s přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg. Není to však vždy pravda. V potaz je třeba brát celkovou hmotnost soupravy, která v případě řidičského oprávnění B nesmí překročit 3 500 kg. Co se týká jízdy s přívěsem na českých dálnicích, neplatí žádné omezení. Pokud má automobil celkovou hmotnost do 3 500 kg, stačí běžná dálniční známka v ceně 1 500 Kč. Zda za automobilem máte zapojený přívěs, už nehraje na ceně známky roli. 

Rychlost

Dnes již není novinkou, že některé přívěsy jsou schválené s konstrukční rychlostí 130 km/hod. Tuto skutečnost ocení zejména řidiči jezdící často po dálnicích na dlouhé trasy. Někteří řidiči jsou však stále přesvědčeni o tom, že s přívěsem lze jezdit maximálně 80 km/hod. Co tedy opravdu říkají zákony a vyhláška? „Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km/h. Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“ Z toho vyplývá, že přívěsy schválené na maximální konstrukční rychlost 130 km/hod lze bez obav na českých dálnicích s danou rychlostí využívat. Neznamená to ale, že můžete takto rychle jet s přívěsem i v zahraničí. Proto je důležité se před jízdou v ciczině informovat na konkrétní podmínky schvalování přívěsů pro provoz vyšší rychlostí než 80 km/hod v dané zemi. Problémem může být i značka 100 respektive 130 km/hod na přívěvěsu i v případě, že jedete 80 km/hod.

Zvýšené náklady

Například při cestě do Chorvatska nečekají na řidiče soupravy s přívěsem žádné záludnosti. Poplatky na dálnici v Rakousku, Slovinsku nebo Chorvatsku vzrostou na necelý dvojnásobek oproti cestě samotným osobním automobilem. Dále je nutné počítat většinou i s poplatkem za spuštění lodě do vody a s poplatkem za uložení přívěsu. Pokud míříte na některý z chorvatských ostrovů, zvažte, zda jet i s lodí trajektem, nebo loď spustit na pobřeží. Vyjde to výrazně levněji a ušetříte si cestu po úzkých, kopcovitých a klikatých silnicích. 

Jaké auto zvolit

Za předpokladu, že potáhnete loď včetně přívěsu o hmotnosti kolem 2 500 kg, zvolte nejlépe SUV s pohonem 4x4, které váží minimálně 2 000 kg a má povolenou hmotnost brzděného přívěsu do 3 500 kg. Pokud máme loď lehčí, hodí se dodávky, které mají krátké převody a jsou schopné naložit těžký náklad. Ve Velké Británii každoročně vyhlašují nejlepší auta pro tahání přívěsů. A v roce 2016 zvítězila Škoda Superb. Bodovaly tažné vlastnosti, ale i vnitřní prostor a užitná hodnota ve vztahu k ceně. Superb je schopný utáhnout i přívěs vážící až 100 procent jeho vlastní hmotnosti. V kategorii do 1 400 kg zvítězila Honda HR-V, v kategorii 1 400 až 1 549 kg Škoda Superb, v kategorii 1 550 až 1 699 kg Jaguar XF, v kategorii 1 700 až 1 899 kg Land Rover Discovery Sport, v kategorii nad 1 900 kg Land Rover Discovery, nejlepším MPV byl SEAT Alhambra, nejlepším benzinovým autem Ford Mondeo Vignale a nejlepším ultralehkým autem Suzuki Vitara. K autům, jež se na tahání přívěsů také hodí, patří od SEATU kromě oceněné Alhambry, která utáhne až 2 400 kg, také Ateca 2,0 TDI (2 100 kg), Leon ST 2,0 TDI (1 800 kg) nebo Toledo 1,4 TSI (1 200 kg). BMW doporučuje vozy X5 a X6 Sports Activity, které utáhnou přívěs o maximální hmotnosti 2 700 nebo 3 500 kg podle výkonu motoru. Hvězdou Fordu je Ranger (až 3 500 kg), Transit i Tourneo Courier utáhnou až 2 800 kg, ale třeba i S-Max či Galaxy zvládnou až dvě tuny. 

Nové Audi s asistentem přívěsu

V závislosti na motoru lze za nový model Audi Q5 připojit přívěs o hmotnosti až 2 400 kg. Audi za tím účelem nabízí tažné zařízení s elektrickým odjišťováním a manuálním ovládáním. Tažné zařízení je kombinováno s asistentem pro stabilizaci přívěsu. Inteligentní software rozpozná nestabilní stav přívěsu a jeho pohyby do stran zklidní cílenými malými zásahy do řízení a přibrzďováním jednotlivých kol. Také Audi Q7 si excelentně poradí i s přívěsem. S nabízenými motory za něj lze připojit přívěs s nejvyšší přípustnou hmotností až 2 700 kg, s adaptivním vzduchovým odpružením adaptive air suspension to může být dokonce až 3 500 kg. Společně s elektricky ovládaným tažným zařízením je dodáván asistent pro manévrování s přívěsem. Asistent pro jízdu s přívěsem, který usnadňuje manévrování prostřednictvím ovládacího panelu MMI, nabízí i Audi A4 allroad. Za nové modely Audi A6 lze v závislosti na motoru připojit přívěs o hmotnosti 1 600 až 2 100 kg.

S Land Roverem neuděláte chybu 

Inženýři značky Land Rover vyvinuli inovativní kamerový systém, který umožní vidět skrz tažený přívěs. Tento systém odstraní mrtvé úhly, které vznikají při tažení přívěsu. Průhled má řidiči pomoci jasně vidět vozidla přijíždějící zezadu a pomoci mu s výhledem z vozu při manévrování. Předjíždění tak bude bezpečnější. Na Range Rover byl nainstalovaný prototyp systému Transparent Trailer, který kombinuje video přenášené ze standardní couvací kamery a video z bezdrátové digitální kamery umístěné na zádi karavanu. Obrazy z obou kamer jsou následně spojeny a vytváří dojem, že přívěs za vozem je průhledný. Když je přívěs připojen k tažnému vozu, obraz se automaticky objeví ve zpětném zrcátku. Při couvání může řidič sledovat obraz z kamery umístěné na zadní straně karavanu také na displeji multimediálního systému i s naváděcími liniemi, které napomáhají při couvání.

Vyzkoušeli jsme Volkswagen Trailer Assist 

Všechny vozy Volkswagen (Golf Alltrack, Passat Alltrack, Tiguan 4M, Touareg, Sharan 4M), které jsou s pohonem všech kol 4MOTION, utáhnou 2 000 kg a víc. Také nový Amarok utáhne až 3,5 tuny, vhodné jsou i Caddy, Multivan, California nebo Transporter. S asistentem Trailer Assist, který je součástí výbavy vozů VW (Tiguan, Passat a nově i faceliftovaný Golf) za příplatek, se couvání s přívěsem konečně stane hračkou i pro ty řidiče, kterým to doposud činilo trochu problémy. Řidič musí pouze zvolit směr, kterým se má přívěs pohybovat a ovládat pedály plynu a brzdy. Volant přebírá Trailer Assist. Po zadání směru jízdy a úhlu odklonu osy přívěsu systém převezme řízení. Přívěs se přesně pohybuje v zadané dráze a vy pouze přidáváte plyn a brzdíte. Systém jsme vyzkoušeli a funguje dobře. Když se naučíte správně odhadnout místo, kde změnit úhel přívěsu, zaparkujete s ním i do velmi úzkého prostoru.

Zveřejněno v Yachtu 3/2017.


Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht, WINE & Degustation, Exclusive, Caravan.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Created by EI